احکام شرعی جوانان

احكام شرعي

مقدمه ه ه ه ه

        به نام خدا

سلام ودرود بی پایان برخاتم رسولان و رهایی بخش انسان از قید اسارت و بندگی  هر چیز به جز خدای منان.

درود و عرض ادب به پیشگاه امامان راستین و فرزندان یازده گانه امام امیرالمومنین که راهبری کشتی طوفان زده انسانیت را  به سوی نور و هدایت  و سعادت بر عهده داشته اند.

سلام درود خالصانه نثار وجود مقدس ولی عصر و امام زمان ورهبر زندهء انسانها حضرت مهدی علیه السلام.

بار خدایا،ظهور حجت خود ونجات بخش محرومان وهدایت گر گمراهان را نزدیک بفرما،وما را در زمرهء پیروان  ویاران واقعی آن امام همام قرار بده.

                                                                                   

                                                             آمین یا رب العالمین

روی سخن با شماست ،پسر و دختر مسلمان،خواهروبرادرمحترم،شما که تازه به سن بلوغ رسیده اید ویا به زودی پای در حساس ترین ایام عمر و زندگانی خود  نیگذارید.

خواهرانی که با پشت سر نهادن 9سال آغازین و برادرانی که با عبور از 15سال کودکی و نوجوانی پای به عرصهء فصلی نوین از زندگانی ارزشمند خود گذاشته

و بالغ میشوید و به تعبیری دیگر مکلف میگردید.

آیا میدانید که رسیدن به مرحله تکلیف چه معنایی دارد؟

آیا میدانید در اوج چه عظمتی پای نهاده اید؟

آری از لحظه ای که شما خواهر 9سال راتمام کردی ،وشما برادر 15سال را به پایان بردی ،در دایرهء تکلیف الهی قرار گرفته ای،یعنی از این پس شما هم به جرگهء زنان و مردانی پیوستی که مورد خطاب خداوند متعال قرار گرفته ،ومشمول اوامر ونواهی شرع مقدس گردیده اند.یعنی از این به بعد ،با خطاباتی چون((یا ایها الذین آمنو...))شما را مخاطب خویش قرار داده و مستقیماً با شما سخن گفته است.

وبه پاس این توفیق بود که بسیاری ازعارفان و وارستگان ،شب و روز به تکلیف رسیدن خود یا فرزندانشان  را جشن میگرفتند و بر خود میبالیدند که ما هم از این به بعد  طرف کلام وخطاب خدا قرار گرفته ایم واین بالاترین ارزشها است.

البته روشن است که پسر و دختر مسلمان از سالهای قبل از بلوغ موظف به رعایت احکام و دستورات دینی وشرعی میباشد،که فلسفه ها وانگیزه های گوناگونی برای آن ذکر شده است که اهّم تیجاد امدگی روحی وجسمی برای سالهای پس از بلوغ میباشد.

بهر حال هر کس که به تکلیف شرعی برسد و از نظر دین مقّدس اسلام بالغ بشود ،بایستی مسائل متعددی را مورد عمل قرار دهد ،واز امور بسیاریپرهیز نماید.

وبلاگ ما نه درصدد بیان  احکام و مسائلی است که در رساله های علمیّه ذکر شده ،ونه در مقام بیان اخلاق ورفتار یک مسلمان.بلکه این وبلاگ بطور اجمال و خلاصه تمامی اوامر ونواهی شرع مقّدس ار بیان میکند ،آنچه را که یک جوان دختر و پسر  مسلمان باید بداند و از لحظه بلوغ  تا آخر عمر بدان پایبند باشد مورد تذکر قرا ر میدهد ،ودر صورت لزوم در هر مورد دلیلی کوتاه  بیان مینماید .

لازم  به ذکر است که جنبه های عرفی و فوائد مضرات طبی وبهداشتی ویا روانی یا اجتماعی واجبات ومحرمات مورد نظر در این وب نیست ،وفقط حکم شرعی بااستناد به منابع وماخذ دینی مثل قرآن مجید ،احادیث و روایات و گفته های پیامبر(ص)،وامامان (ع)،وبزرگان دین بیان شده و مورد بحث قرار میگیرد .واین بدان جهت است که  در آغاز سخن گفتیم ،روی سخن ما با دختو پسرانی است که در ابتدای تکلیف میخواهد بداند چه کارهایی را باید انجام دهد وچه اموری را باید ترک کند .واز همین جهت است که به مستحبات یعنی کارهایی که انجام دادن آن بهتر است  اگرچه ترک آن  عقاب وعذاب ندارد )ومکروهات(یعنی اعمالی که ترک آنها بهتر است،اگر چه انجام دادن آن نیز گناه و حرمت ندارد)نیز در این وبلاگ نیز در این وبلاگ کم و زیاد به آن اشاره شده است.

امید است خدای متعال  به همه ی ما توفیق عمل به فرامین ودستورات او که به وسیله ی  پیامبر وائمه هدی به مارسیده است را عنایت کند ،وتقوی وملاحظه در جنبه های گوناگون زندگانی به همه  ما مرحمت فرماید،و شیطان خودخواهی و خودپرستی و بی عفتّی را از ما دور نماید،و مارا در راستای حقیقت انسانی  وکمال معنوی  ثابت قدم بدارد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 22:14  توسط زهرا & سميه  | 

روزه

روزه

انسان در مسیر عادی زندگی قدر نعمت هایی که خداوند به او ارزانی داشته ،نمیداند.تا تشنه نشود قدر آب را را وتا گرسنه نشود قدر نان را نمیداند ،واز سوی دیگر به درد گرسنگان وتشنگان نمیرسد،از این رو خداوند در طول سال روزه را بر مسلمانان واجب کرده است تا قدر نعمتهای خدا را بداند و با درد گرسنگان آشنا شوند و به فکر یاری آنها بیفتند.روزه،اردوی ترتیبی وماه رمضان اردوگاه پرورش روح وتقویت ایمان مسلمانان است.

 

احکام روزه

1.روزه مانند نماز به نیت احتیاج دارد و بهتر است که در شب اول ماه رمضان نیت کنیم که میخواهیم هر روز ماه رمضان را به دستور خدا وبه خاطر خدا روزه بگیریم.

2.روزه آن است که انسان به مدت یک ماه باید هر روز از اذان صبح تا اذان مغرب برای اطاعت از فرمان خدا،از برخی کارها خودداری کند،یعنی :

الف:نباید چیزی بخوریم یا بیاشامیم ،هر چند که مقدارش کم باشد،اما اگر کسی به اشتباه و بدون توجه چیزی بخورد یا بیاشامد روزه اش باطل نمیشود. البته باید دانست فرو بردن آب دهان روزه را باطل نمیکند.

ب:روزه دار نباید در استخر یا حوض یا دریا سر را زیر آب ببرد ولی رفتن به زیر دوش اشکالی ندارد.

 3.درس خواندن وامتهان داشتن وضعف نباید دختر و پسر مسلمان را از روزه باز دارد.

4.خداوند مهربان به مسافران اجازه داده است که در زمان مسافرت روزه نگیرند ولی باید بعد از ماه رمضان به تعداد آن روزه ها روزه بگیرد.

5.یکی دیگر از کارهایی روزه را باطل میکند،رساندن غبار غلیظ به گلو و حلق است،پس در حال روزه نباید به فضایی که دارای دود وغبار غلیظ است وارد شویم.

6.استفاده از بوی خوش و عطر در حال روزه اشکالی ندارد ،ولی بوییدن گلها وگیاهان معطرمکروه است.

7.اگر کسی به خاطر بیماری موفق به روزه ماه رمضان نشود باید بعد از ماه رمضان وپس از بهبودی به تعداد آن روزه ها روزه بگیرد،که به آن روزه ،روزه غذا گفته میشود.

منابع:کتاب دانستنیهایی برای دختران وپسران.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 22:9  توسط زهرا & سميه  | 

نماز

نماز :مهمترین اعمال دینی و رکن واساس و ستون دین است ،و در روایات است که در روز  قیامت اول به بررسی نماز انسان میپردازند،اگر مورد قبول واقع شد سایر عبادات هم (در صورت واجب الشرایط قبول بودن )پذیرفته میشود،و اگر نماز انسان در بارگاه خداوند مقبول واقع نشود،سایر عبادات هم رد میشود.نماز بهترین اعمال نزد خداوند ،و آخرین وصیت تمامی پیامبران بوده است.

بعد از معرفت وشناخت،مهمتین وبا ارزش ترین چیز ها نماز است.و بهترین عملی که بنده را به خداوند نزدیک میکند نماز است.و نماز به انسان نوعی مصونیّت میبخشد واو را از ارتکاب به گناه و معصیت وبدی باز میدارد.

کسیکه نماز را ترک کند از اهل آتش است،و اگر از روی بی اعتقادی به آن وندانستن آن از اعمال ضروری دین آنرا ترک کند کافر است.

هر کس نماز بخواند وآنرا سبک بشمارد ،کارهای دیگر خود رابر نماز مقدم نماید،به آداب نماز اهمیت ندهد،وبه طور کلی به آن بی توجهی بنماید ،مورد شفاعت پیامبر وامامان در قیامت قرار نمیگرد ،ودر دنیا به بلا های بسیاری گرفتار میشود .

 

مقدمات نماز

وضو

قبل از نماز وضو میگیریم و با چهره ای شاداب آماده ی نماز میشویم .

وضو باعث پاکی بدنو صفای روح و روشنی دل میشود.

کیفیت انجام وضو به ترتیب زیر میباشد:

۱.نیت

ابتدا نیت میکنیم یعنی به قصد اطاعت از فرمان خدا وضو میگیریم.البته قبل از وضو گرفتن مستحب است دست های خود را تا مچ بشوییم.

۲.شستن صورت

پس از نیت صورت را از بالا به پایین از جایی که موی سر روییده است تا چانه میشوییم.

 ۳.شستن دست راست

دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان،از بالا به پایین میشوییم.

۴.شستن دست چپ

بعد از شستن دست راست،دست چپ را مانند دت راست میشوییم.

۵.مسح سر

پس از شستن صورت ودستها،با رطوبتی که بر دست مانده است روی سر را مسح میکنیم.یعنی دست راست را روی سر گذاشته کمی به جلو میکشیم.

۶.مسح پا

پس از مسح سر،پای راست را از نوک انگشت تا آخر روی پا مسح میکنیم .بعد از پای راست ،پای چپ را مسح میکنیم و با ای عمل وضو تمام میشود.

وضوی جبیره

اگر دست یا صورت زخم باشد بطوری که آب برای آن ضرر داشته باشد ،باید پارچه پاک یا چیز دیگری مثل چسب بر آن بگذاریمو هنگام شستن سایر جاها ،بر آن قسمت،تنها دست تر بکشیم.

 

غسل

یکی از کارهای مستحب در روز جمعه وقبل از اذان ظهر شستشوی مخصوصی به نام غسل جمعه است که از پاداش و ثواب بسیاری برخورد است.

غسل را به دو صورت میتوان انجام داد :

 غسل ارتماسی.غسل ترتیبی

در غسل ارتماسی به نیت غسل ،تمام بدن را به یک باره در آب فرو برده میشود.

در غسل ترتیبی ،اول سروگردن ،بعد نیمه راست بدن و سپس نیمه ی چپ بدن را شسته میشود.

در انجام غسل همانند وضو باید نیت نمود .

یعنی غسل را برای انجام  اطاعت از دستور خداوند انجام میدهیم.

 

تیمم

اگر به اندازه ی کافی آب برای وضو یا غسل وجود نداشته باشد،یا آب برای بدن ضرر داشته با شد و یا برای انجام وضو وغسل وقت کافی نباشد و...باید به جای وضو یا غسل ،تیمم کنیم.

آیا شما دوستان خوب میدانید چگونه باید تیمم کرد ؟

1.نیت وزدن کف دستها بر زمین

به قصد اطاعت از فرمان خدا ،ابتدا کف دو دست را بر خاک پاک میزنیم .

2.کشیدن دستها بر پیشانی

کف دستها را به تمام پیشانی و دو طرف آن از محل روییدن مو تا ابروها و بالای بینی میکشیم.

3.کشیدن دست چپ به دست راست

کف دست چپ را به تمام پشت دست راست از برآمدگی موچ تا نوک انگشتان میکشیم.

4.کشیدن دست راست به دست چپ

بعد از آن دست راست را به تمام پشت دست چپ از برآمدگی مج تا نوک انگشتان میکشیم.

 

 لباس نمازگزار

شما نمازگزان جوان گرامی ،برای دیدار مهربانترین موجودات حاضر شده اید.امامان ما برای نمازشان لباس مخصوص داشته اند.لباس نمازگزار باید پاک و مباح باشد،یعنی متعلق به خودش باشد ویا اگر متعلق به شخص دیگری است با اجازه و رضایت صاحبش آنرا بپوشد .زنان ودختران باید در نماز ،تمام بدنشان را پوشانده باشند،ولی پوشاندن صورت و دستها وپاها تا مچ لازم نیست ،ولی اگر نامحرمی آنها را میبیند،پاها را نیز باید بپوشانند.

 

مکان نماز گزار

مکان نمازگزار باید مباح باشد یعنی یا از خودش باشد یا اگر از دیگری است با اجازه و رضایت صاحبش باشد.همچنین جایی که پیشانی را بر روی آن قرار میدهیم باید پاک باشد.

جای پیشانی،زانوها ونوک انگشتان پا،نباید بیش از چهار انگشت بسته ،پست وبلند باشد وبهتر است بر روی زمین هموار نماز بخواند. بهترین مکان برای نما خواندن ،مسجد است.مومن در مسجد مانند ماهی درآب استو در آن آرامش پیدا میکند.

نماز جماعت

اگر نمازهر چند مختصر وبا تاخیر به جماعت خوانده شود،به مراتب بیشتر از نمازی که به تنهایی ،هر چند طولانی و در اول وقت خوانده شود ثواب و ارزش دارد.

چگونه در نماز جماعت شرکت کنیم؟

1.وارد صف میشویم ودر جایی می استیم که بین ما وصف جلو یا کسی که طرف راست و چپ ما ایستاده است بیشتر از یک گام فاصله نباشد.

2.بعد از نیت با گفتن تکبیره الاحرام ((الله اکبر))وارد نماز میشویم.

3.بعد از تکبیره الاحرام ساکت می ایستیم تا امام جماعت حمد و سوره را بخواند.در نماز جماعت قرائت به عهده ی امام جماعت است وما در رکعت اول و دوم ،حمد و. سوره را نمیخوانیم.

4.همزمان با امام جماعت به رکوع وسجده میرویم و قنوت و تشهد را انجام میدهیم  و همه جملات رکوع وسجده و تسبیحات اربعه و تشهد و سلام را همراه امام جماعت میخوانیم واز کارهای او پیروی میکنیم.

5.در هر رکعت اگر خواستیم اقتدا کنیم باید توجه داشته باشیم که معمولا در دو حالت میتوان به نماز جماعت پیوست:

الف:وقتی امام جماعت مشغول قرائت حمد وسوره یا قنوت باشد.

ب:وقتی که امام جماعت در رکوع است(واگرتنها به رکوع امام جماعت هم برسیم یک رکعت به حساب میاید.)

 

 مبطلات نماز

از آغاز تا پایان نماز باید از کارهایی که نماز را باطل میکند بپرهیزیم از جمله :

1.خوردن وآشامیدن

2.روی از قبله برگردانیدن

3.سخن گفتن

4.خندیدن

5.گریه کردن

6.کم وزیاد شدن واجبات نماز از روی عمد.

7.کم و زیاد شدن ارکان نماز از روی عمد و فراموشی.

 منابع:فروع کافی :۳/۲۶۶. بحارالانوار۱۰:/۳۶۹.وسائل الشیعه:۳/۲۶.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 22:8  توسط زهرا & سميه  |